1 1 1 1 1

Podnesena zajednička inicijativa prema Vladi Federacije BiH za izmjene Zakona o finansijskom poslovanju

_DSC9685
_DSC9686
_DSC9687
_DSC9691
_DSC9692
_DSC9694
_DSC9695
sastanak
Previous Next Play Pause
_DSC9685 _DSC9686 _DSC9687 _DSC9691 _DSC9692 _DSC9694 _DSC9695 sastanak

U zgradi Općine Novo Sarajevo u utorak, 21. februara održan je zajednički sastanak načelnika gradskih općina. Sastanku su prisustvovali, pored domaćina načelnika Nedžada Koldže i njegovih saradnika, Semir Efendić načelnik Općine Novi Grad Sarajevo sa saradnicima, Nedžad Ajnadžić načelnik Općine Centar Sarajevo, te predstavnici Kabineta načelnika Općine Stari Grad. 

Tom prilikom, načelnicima je upriličena kratka prezentacija o neusklađenostima važećeg Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, nakon čega je utvrđeno da postojeće odredbe Zakona o Finansijskom poslovanju FBiH nisu u saglasnosti sa duhom, ciljem i odredbama Direktive 2011/07/EU Evropskog Parlamenta i Vijeća koja je bila osnov za donošenje ovog  Zakona u skladu sa preuzetim obavezama BiH po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Neusklađenost se naročito odnosi na tačku 7. člana 12. Zakona koja sadrži odredbe o rokovima ispunjenja novčanih obaveza kada je poduzetnik dužnik, a subjekt javnog prava povjerilac.

S tim u vezi, donesen je zaključak da se podnese zajednička inicijativa prema Vladi Federacije BiH za izmjene Zakona o finansijskom poslovanju FBiH radi usklađivanja sa Direktivom 2011/7/EU Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama od 16. februara 2011. godine.Ovom inicijativom zahtjeva se da se pod hitno ukine tačka 7. člana 12 Zakona o finansijskom poslovanju koja je u direktnoj suprotnosti sa članom 4. Direktive 2011/07/EU jer navedena odredba umjesto da potakne konkurentnost i likvidnost poduzeća, ima za cilj da proizvede upravo suprotan efekat.

Načelnici sarajevskih općina su na današnjem sastanku donijeli i zajednički stav kada je u pitanju Zakon o zaštiti ljudi i materijalnih dobara FBiH, a koji se odnosi na opstanak općinskih službi za civilnu zaštitu,  kao i da se nivo sredstava za ove namjene ne smije dovoditi u pitanje, obzirom da se radi o veoma važnoj oblasti za lokalne samouprave.

Pred kraj sastanka razmatran je i Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade KS,

sa posebnim osvrtom na član 23. i 30. stav 1 Zakona.