1 1 1 1 1

U toku asfaltiranje saobraćajnice od OŠ „Kovačići“ pa do Južne longitudinale

 

zg1
zg3
zgnaslovna
zg
Previous Next Play Pause
zg1 zg3 zgnaslovna zg

U okviru tekućeg održavanja cesta po prioritetima mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo u toku su radovi na asfaltiranju saobraćajnice od OŠ „Kovačići“ pa do Južne longitudinale.

U proteklom periodu, u okviru navedenog projekta, izvršena je sanacija kraka ulice Drinske iza Fabrike Duhana Sarajevo, platoa na Trgu heroja od broja 1 do 11, parkinga ispred Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, dijela ulice Džemala Bijedića 37, te ulice Gornji Velešići 14-88.

Radovi na tekućem održavanju cesta obuhvataju sanaciju udarnih rupa, manje sanacije kolovoza i putnih objekata, postavljanje ivičnjaka i slivnika, popravak lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova kolovoza), hitne popravke i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa, mjestimične popravke kolovozne konstrukcije puta u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta,poboljšanje sistema odvodnje puta, sanaciju potpornih i obložnih zidova, te zamjenu oštećenih i postavljanje novih šahtova i slivnih rešetki.

Izvođač radova je firma „Sarajevoputevi“, a investitor Općina Novo Sarajevo. U narednom periodu pristupit će se sanaciji ostalih usvojenih prijedloga za Budžet 2017. godine.