1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
OBAVJEŠTENJE - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Korisnicima  dječijeg dodatka

Korisnici prava na dječiji dodatak dužni su u periodu od 1.septembra do 31. oktobra 2017. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za dalje ostvarivanje prava.

Korisnici čija su djeca starija od 15.godina, uz ostalu dokumentaciju treba da dostave i nova uvjerenja o redovnom školovanju , za školsku 2017/2018.god.

Isplata dječijeg dodatka za septembar i oktobar biće obustavljena svim korisnicima ovog prava do dostavljanja nove dokumentacije.

Onima koji u navedenom periodu ne dostave potrebnu dokumentaciju , prestaje pravo na dječiji dodatak, a može se ponovo steći podnošenjem novog zahtjeva s tim da im pravo teče od prvog dana narednog mjeseca, bez prava na retroaktivnu isplatu.

Zahtjevi za dječiji dodatak mogu se preuzeti na info- punktu  i web stranici općine Novo Sarajevo, a prikupljena dokumentacija predaje se u šalter salu Općine.