1 1 1 1 1

Službe za oblast boračko-invalidske zaštite za ratne vojne invalide

 

Obavještavaju se ratni vojni invalidi koji su putem Službe za oblast boračko-invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo ostvarili pravo na dječiji dodatak da su dužni za djecu starosti od 15 do 25 godina, koja se nalaze na redovnom školovanju, dostaviti potvrde o redovnom školovanju u školskoj 2017/2018 godini.

Zahtjev za obnovu dječijeg dodatka zajedno sa potvrdama o redovnom školovanju i CIPS prijavom predati na šalter br.9 u šalter Sali Općine Novo Sarajevo.

Za sve informacije obratiti se u sobu br.7, Služba za oblast boračko-invalidske zaštite.