1 1 1 1 1

Službe za oblast boračko-invalidske zaštite za korisnike porodične invalidnine

 

Obavještavaju se korisnici porodične invalidnine koji su ostvarili pravo putem Službe za oblast boračko-invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo da su dužni za djecu starosti od 15 do 25 godina, koja se nalaze na redovnom školovanju, dostaviti potvrde o redovnom školovanju u školskoj 2017/2018 godini.

Za djecu koja se školuju u inostranstvu potrebno je dostaviti potvrde o redovnom školovanju za 2017/2018 godinu, tj. javnu stranu ispravu u originalnom obliku ovjerenu APOSTILLE pečatom od strane nadležnog organa države od koje isprava potiče u originalnom prevodu te isprave od strane sudskog tumača, a u skladu sa aktom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj: 07-02-9611/08 od 07.08.2008.godine.

Zahtjev za obnovu porodične invalidnine zajedno sa potvrdama o redovnom školovanju i CIPS prijavom predaje se na šalter br.9 u šalter sali Općine Novo Sarajevo.

Za sve informacije obratiti se u sobu br.7, Služba za oblast boračko-invalidske zaštite.