1 1 1 1 1

Javna tribina na temu Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići Centar“

U utorak, 17. oktobra ove godine u prostorijama MZ „Kovačići“  (ulica Emerika Bluma br.5) s početkom u 17:30 sati, održat će se Javna tribina na temu Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići Centar“.

Prezentaciju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići Centar“ – skraćeni postupak izvršit će Nosilac izrade plana, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Ovim putem, Općina Novo Sarajevo poziva sve građane i zainteresovana pravna lica da prisustvuju Javnoj tribini, te daju svoje primjedbe i sugestije na Prijedlog izmjena i dopuna RP „Kovačići Centar“.