1 1 1 1 1

Općinskom načelniku Nedžadu Koldži uručena zahvalnica za izuzetan doprinos obrazovanju u Kantonu Sarajevo

 

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović dodijelio je zahvalnicu općinskom načelniku Nedžadu Koldži za izuzetan doprinos obrazovanju u Kantonu Sarajevo

Općina Novo Sarajevo ostvaruje izuzetno uspješnu saradnju sa ovim resornim ministarstvom u nizu zajedničkih projekata namijenjenih unaprjeđenju obrazovanja. Općina, također, samostalno realizuje brojne projekte iz ove oblasti, kao što su, između ostalog, stipendiranje redovnih studenta i učenika srednjih škola, organizacije općinskih školskih i sportskih takmičenja, realizacija projekata namijenjenih djeci sa teškoćama u razvoju, podrška odlasku učenika na međunarodna takmičenja, dodjela ruksaka sa školskim priborom za sve učenike prvih razreda osnovnih škola, opremanje svih škola ormarićima za odlaganje udžbenika i druge opreme za učenike, opremanje kabineta mehatronike, organizacija besplatne škole alpskog i nordijskog skijanja, te škole plivanja za učenike osnovnih škola, osiguravanja besplatnog prevoza djece sa poteškoćama u kretanju, kao i djece sa mjesnih područja Gornji Kovačići, Hrasno brdo i Vraca, te besplatnih đačkih užina. U 2018. godini realizirat će se i nabavka elektronskih interaktivnih tabli za osnovne škole na području Općine Novo Sarajevo.

Pored navedenog, Općina Nova Sarajevo svake godine izdvaja znatna sredstva za sanaciju i rekonstrukciju školskih objekata. Općina je sufinansijer projekta izgradnje OŠ Aneks na području općine Novi Grad, a pokrenute su i aktivnosti na izgradnji objekta OŠ “Pofalići”.