1 1 1 1 1

Ministarstvo za boračka pitanja KS objavilo Javni oglas za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 23.januara 2018. godini, objavilo je Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu  Sarajevo za 2018. godinu. Na Javni oglas zahtjeve mogu podnijeti lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca- branitelja Bosne i Hercegovine i to: ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica; članovi porodica šehida; članovi porodica poginulih,

umrlih i nestalih branioca; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja; članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja; ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove  propisane navedenim Zakonom. Zahtjevi za određena prava podnose se Službi za oblast boračko- invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo.

Dodatne informacije o objavljenom Javnom oglasu mogu se dobiti u Službi za oblast boračko-invalidske zaštite Općine, ulica Zmaja od Bosne 55, ili na broj telefona: 033/492-103 ili 033/492- 105.

Tekst javnog oglasa