1 1 1 1 1

Aktuelni javni pozivi Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

 Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo Javne pozive:

  1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrijeva boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo,

Tekst Javnog poziva

 

        2.Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo,

 

Tekst Javnog poziva

 

          3.Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo.

 

Tekst Javnog poziva