1 1 1 1 1

Sporazum potpisali općinski načelnik Nedžad Koldžo, resorni ministar Elvir Kazazović i direktor Centra „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić

_DSC8829
_DSC8843
_DSC8869
_DSC8871
_DSC8876
_DSC8878
_DSC8890
ugovor2.2.18
Previous Next Play Pause
_DSC8829 _DSC8843 _DSC8869 _DSC8871 _DSC8876 _DSC8878 _DSC8890 ugovor2.2.18

Ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, v.d. direktor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo 2. februara potpisali su Sporazum o uspostavi centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo na svojoj 15. sjednici usvojilo je Odluku o davanju na korištenje školskog objekta JU Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, a u cilju proširenja djelatnosti radi uspostavljanja centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju, a koji obuhvata i ranu intervenciju, produženi stručni tretman, opservaciono-dijagnostičke postupke, radno okupacione terapije i druge primjerene oblike školovanja učenika sa teškoćama, u skladu sa saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Ovim Sporazumom Općina Novo Sarajevo, u skladu sa pomenutom Odlukom Vijeća, daje na korištenje školski objekat u ulici Kemala Kapetanovića br. 43, JU Centar „Vladimir Nazor“, dok se resorno Ministarstvo obavezuje da obezbijedi sredstva za rad centra u skladu sa predškolskim standardima i normativima, te da vrši praćenje uspostave i rada centra.

U svom obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da je u cilju sistemskog rješavanja gorućeg problema nedostatka prostora za uspostavu centra namijenjenog predškolskom uzrastu djece sa teškoćama u razvoju, Općina ponudila resornom ministarstvu školski objekat u ulici Kemala Kapetanovića, koji će putem nadležne Javne ustanove Centar „Vladimir Nazor“ biti priveden svojoj konačnoj namjeni.

- Općina Novo Sarajevo više od 12 godina na različite načine podržava rad Centra „Vladimir Nazor“, a u Budžetu za ovu godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000 KM za adaptaciju objekta i nabavku potrebne opreme kako bi centar što prije počeo sa radom, istakao je načelnik Koldžo.

Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kazazović izrazio je zadovoljstvo što se potpisivanjem ovog Sporazuma konačno postiglo trajno rješenje za proširenje infrastrukturnih kapaciteta namijenjenih za predškolski odgoj djece sa teškoćama u razvoju, te najavio da će i ministarstvo u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na rekonstrukciji objekta uključujući i povećanje energetske efikasnosti istog.

Direktor Centra „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić zahvalio se Općini i resornom Ministarstvu na uloženim naporima kako bi se i ovom uzrastu djece omogućio adekvatan odgoj i obrazovanje. Na ovaj način, istakao je direktor Kadrić, Centru se proširuju kapaciteti i djelovanje i na predškolski uzrast, a ovaj objekat zadovoljava sve potrebne uslove za ove namjene.