1 1 1 1 1

Javni poziv  Ministarstva za boračka pitanja KS za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja BiH

 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca- branitelja Bosne i Hercegovine. Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca- branitelja Bosne i Hercegovine.

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od 12.03.do 12.04.2018. godine.

 Javni poziv za odobravanje novcanih pozajmica za rjesavanje stambenih problema boraca 2018. pdf