1 1 1 1 1

Tema sastanka objavljeni javni pozivi Općine Novo Sarajevo za prijavu prijedloga projekata

 

Općina Novo Sarajevo objavila je 29. marta ove godine javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) / nevladinim organizacijama (NVO) da dostave prijedloge projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, održan je 12. aprila ove godine u „Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo“.

Potencijalni aplikanti su tokom sastanka imali priliku da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa nejasnoćama vezanim za apliciranje na javni poziv, te dodatna pojašnjenja i uputstva za prijavu projekta.

Ovom prilikom izvršen je i odabir predstavnika OCD-a (člana i zamjenika) u Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata za navedene javne pozive.

Rok za predaju aplikacija je 25.04.2018. godine.