1 1 1 1 1

Realizacijom projekta u okviru kojeg će se nabaviti 34 zvona povećat će se broj lokacija za odvojeno prikupljanje otpada na području općine

1
3
4
5
6
7
Zvona za odvojeno prikupljanje otpada 13062018_naslovna
Previous Next Play Pause
1 3 4 5 6 7 Zvona za odvojeno prikupljanje otpada 13062018_naslovna

Na području Općine Novo Sarajevo u toku je realizacija projekta „Nabavka posuda - zvona za odvojeno prikupljanje otpada“. Potpisan je ugovor sa odabranim dobavljačem  „BABEL“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu koje je planirana nabavka 34 zvona-posude, koje će se postaviti na lokacijama gdje nisu izgrađene natkrivene niše, kako je predviđeno i Elaboratom  o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka.

Zvona su kapaciteta  2.500 , 3.000 i  3.750 litara, a postavljanjem 11 trenutno nabavljenih posuda-zvona na pet lokacija se izvršila zamjena postojećih kontejnera od 1.100 litara.

Projektom se nastoji povećati broj lokacija za odvojeno prikupljanje otpada na području općine Novo Sarajevo, formiranjem zelenih otoka. Na zvonima su istaknute oznake za odlaganje određene vrste otpada koje je neophodno razvrstavati za dalje recikliranje. Za odlaganje papira-kartona je plava boja naljepnice, za plastiku žuta boja, za staklo zelena boja, dok je za miješani otpad naznačeno zvono. 

Sredstva  za  realizaciju  ovog projekta Općine ukupne vrijednosti od oko 120.000 KM dijelom su obezbjeđena putem Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.  Općini Novo Sarajevo su dodijeljena sredstva za sufinansiranje projekta po Javnom konkursu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša u iznosu od 40.000 KM.