1 1 1 1 1

Javni poziv za predaju prijedloga projekata odnosi se na oblast boračko-invalidske zaštite

 

Općina Novo Sarajevo objavila je 5. septembra ove godine ponovni javni  poziv organizacijama civilnog društva (OCD) / nevladinim organizacijama (NVO) da dostave prijedloge projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati dana 19.09.2018. godine. u periodu od 13.00 do 15.00 sati u „Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, Sarajevo. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka imati priliku da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa nejasnoćama vezanim za apliciranje na javni poziv, te eventualna dodatna pojašnjenja i uputstva za prijavu projekta.

Rok za predaju aplikacija je 03.10.2018. godine.

Link za Javni poziv