1 1 1 1 1

Uspostavljena baza podataka o imovini sa kojom upravlja i raspolaže Općina Novo Sarajevo

 

U cilju ekonomskog jačanja, kao i strateškog cilja transparentnog načina raspolaganja i upravljanja općinskom imovinom uspostavljen je registar nekretnina - baza podataka o javnoj imovini Općine Novo Sarajevo.
Od 2010. godine intenzivno se radilo na popisu općinske imovine putem projekta „Uspostava registra nekretnina“. 
Izvršen je popis imovine, procijenjena je tržišna vrijednost, analizirane sve odluke i ugovori o zakupu u cilju ostvarivanja prihoda, kao i klasifikacija, praćenje naplate prihoda od imovine koja se daje pod zakup i koja se ostvaruje kroz praćenje sporova, te je uspostavljena baza podataka o općinskoj imovini.