1 1 1 1 1

Za predsjedavajuću Općinskog vijeća izabrana  Ana Baltić (Stranka penzionera/umirovljenika BiH)

_DSC4558
_DSC4488
_DSC4506
_DSC4515
_DSC4519
_DSC4522
_DSC4545
_DSC4556
Previous Next Play Pause
_DSC4558 _DSC4488 _DSC4506 _DSC4515 _DSC4519 _DSC4522 _DSC4545 _DSC4556

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, koje čini devet vijećnika SDA, šest Naše stranke, šest DF-a, četiri SBB, tri SDP, jedan Stranke penzionera/umirovljenika BiH, jedan BPS-a – Sefer Halilović, te jedan GS-a, konstituisano je na sjednici Općinskog vijeća održanoj u srijedu, 30. novembra ove godine.
Vijeće je usvojilo prijedlog Odluke o izboru Verifikacione komisije OV Novo Sarajevo, koja je verificirala mandate vijećnika, nakon čega su vijećnici  dali svečanu izjavu. Dva vijećnika su potom napustili DF, te će u naredne četiri godine djelovati kao samostalni vijećnici. DF je od prvobitnih šest vijećnika u Općinskom vijeću ostao sa četiri vijećnika. Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja, Odluku o izboru Izborne komisije za provođenje izbora funkcionera, te Odluke o razrješenju dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo. 
Nakon tajnog glasanja, za predsjedavajuću Vijeća izabrana je Ana Baltić (Stranka penzionera/umirovljenika BiH), koja će ovu dužnost obavljati naredne četiri godine.
Nastavak Konstituirajuće sjednice na kojoj će biti izabrani zamjenici predsjedavajuće OV, održat će se kada se steknu potrebni uslovi.