1 1 1 1 1

Usvojen Budžet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 31. 380.000 KM

_DSC1381
_DSC1383
_DSC1386
_DSC1390
_DSC1394
_DSC1403
ov30.3.17
Previous Next Play Pause
_DSC1381 _DSC1383 _DSC1386 _DSC1390 _DSC1394 _DSC1403 ov30.3.17

U četvrtak, 30. marta 2017. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Novo Sarajevo Ana Baltić. Tom prilikom, vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2016. godine, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika, za period januar-decembar 2016. godine. Razmatran je, a potom i usvojen i Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Na 6. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, vijećnici su usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 31. 380.000 KM. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, te Program rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.

 

Vijećnici Općinskog vijeća na sjednici su usvojili  i slijedeće odluke:

- Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo, za period 2018.-2027. godina,

-  Odluku o sječi i potkresivanju stabala,

- Odluku o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama – kreditna linija za podsticaj u zapošljavanju privrednim subjektima, te

- Odluku o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,

Usvojen je Program održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

 

Razmatrani su i slijedeći izvještaji:

- Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo, za period januar-decembar 2016. godine,

- Izvješraj o upravnom rješavanju  predmeta, za period 01.01.2016.- 31.12.2016. godine, te

- Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, za period januar-decembar 2016. godine,

Usvojen je i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo.

 

Vijećnicima Vijeća pred kraj 6. sjednice podnesene su i slijedeće informacije:

-  Informacija o provođenju Odluke o dodjeli sredstava za podsticaj zapošljavanja,

- Informacija o realizaciji sredstava u 2016. godini po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja općine Novo Sarajevo,

- Informacija o realizovanim projektima odabranim po osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva/NVO za predaju projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu, kao i

- Informacija o realizaciji sredstava po „GOLD“ projektu,

Podnesena je i Informacija o prijedlogu Pravobranilaštva za mirno rješavanje spora - zaključenje sudske nagodbe u predmetu tužitelja „Sarajevostan“ d.d. protiv tuženog Općine Novo Sarajevo, te je donesen zaključak o davanju saglasnosti Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo da u parničnom predmetu zaključi sudsku nagodbu sa tužiteljom Sarajevostan d.d. Sarajevo kako je to predviđeno nacrtom prijedloga sudske nagodbe broj: 011-08-P-20/2015 od 20.02.2017. godine.