Donesen zajednički stav na prednacrt  Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo

Likovna, muzička i dramska radionica besplatne su za polaznike u okviru projekta podržanog od strane Općine Novo Sarajevo

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajat će do 31. oktobra ove godine

Privredni subjekti sa područja Novog Sarajeva mogu aplicirati na kreditnu liniju BBI banke za podsticaj zapošljavanju uz sufinansiranje profitne marže   

Postavljena nova parking mjesta za više od 160 bicikala

U organizaciji Udruženja antifašista i boraca NOR-a Općine Novo Sarajevo historijski sat održan na Spomen – parku Vraca

O aktivnostima na terenu u svrhu ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Regulacionog plana „Sarajevogas-Bosnalijek“ 

Potpisani Ugovori za finansiranje projekata sa predstavnicima organizacija civilnog društva - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Ugovore za projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i zaštite okoliša potpisao općinski načelnik Nedžad Koldžo

Usvojen Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu