Postavljena nova parking mjesta za više od 160 bicikala

U organizaciji Udruženja antifašista i boraca NOR-a Općine Novo Sarajevo historijski sat održan na Spomen – parku Vraca

O aktivnostima na terenu u svrhu ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Regulacionog plana „Sarajevogas-Bosnalijek“ 

Potpisani Ugovori za finansiranje projekata sa predstavnicima organizacija civilnog društva - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Ugovore za projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i zaštite okoliša potpisao općinski načelnik Nedžad Koldžo

Usvojen Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Na Vilsonovom šetalištu 29. septembra po šesti put manifestacija nauke i istraživanja

Delegacija Općine Novo Sarajevo položila cvijeće i odala počast u haremu Ali-pašine džamije

Potpisanim  ugovorom nastavlja se podrška unaprjeđenju sporta na području Općine Novo Sarajevo

Potpisani ugovori sa predstavnicima vjerskih zajednica sa područja općine