U četvrtak, 30.03. ove godine sa početkom u 10,00 sati, održaće ce sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa sljedećim dnevnim redom:
Komisija je izvršila pregled i rangiranje rezultata
Danas će biti uručeno 107. stipendija
Osnovna škola "Kovačići" osvojila prvo mjesto
Izbor Etičke komisije
Dugo traje dobijanje pećata pravomoćnosti na sudskim odlukama
Danas polaganje cvijeća, a u nedjelju završna manifestacija
Javni poziv o uslovima i načinu kandidovanja za dodjelu priznanja