U ponedjeljak, 16.05.2005.godine
U petak 13.05.2005 u prostorijama Općine Novo Sarajevo izvršeno je potpisivanje kvadripartitnih ugovora za sanaciju 45 stambenih jedinica u okviru projekta CARDS 2003.
Programski sadržaj zadnjeg dana obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo
U likovnim i literarnim radovima
Sanacija 45 stambenih jedinica
Povodom obilježavanja 60. godina pobjede nad fašizmom
U okviru programskog sadržaja, a Povodom obilježavanja 16. maja Dana Općine Novo Sarajevo, organizacioni odbor u saradnji sa Javnom ustanovom ''Djeca Sarajeva'' realizirat će ''Program vrtića'' sa učešćem vrtića koji egzisirtaju na području općine Novo Sarajevo, a to su : ''Košuta'', ''Kekec'', ''Mašnica'' i ''Rosica''.
Pobjednik Osnovna škola "Hrasno"
Pobjednik Osnovna škola "Malta"