Kvalitetnija putna komunikacija za Hrasno brdo i Vraca
Usvojen izvještaj o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela za period januar-juni 2004. godine
U četvrtak, 08.07.2004. godine održaće se 43. sjednica Općinskog vijeća.
Za ovu sjednicu , koja počinje u 10:00 sati, predložen je sljedeći dnevni red:
Pravobranilaštvo je segmant pravosuđa, a ne uprave
Pripreme za MESS
Registrovano 2548 birača
Održana 42. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas
Nacrt teksta kodeksa ponađanj izabranih zvaničnika na javnoj raspravi
Održat će se 14.06.2004. godine (ponedjeljak), sa početkom rada u 10,00 sati.
U ponedeljak, 14.06.2004. godine održaće se 42. sjednica Općinskog vijeća.
Za ovu sjednicu , koja počinje u 10:00 sati, predložen je sljedeći dnevni red