Općina Novo Sarajevo raspisala je konkurs za izradu glavnih projekata za sanaciju asfaltnih površina ulica: Velešići, Isaka Samokovlije, Posavska i dijelove Humske ulice.
Javna rasvjeta na području općine Novo Sarajevo dovedena je u stanje koje u mnogome zadovoljava potrebe građana.
U prvom kvartalu ove godine završiće se radovi na rekonstrukciji Triglavske ulice sa izgradnjom kanalizacione mreže. Investor radova je Općina Novo Sarajevo.
U srijedu 29.01.2003. godine održana je trideseta sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo na kojoj su usvojeni izvještaji o radu Vijeća i njegovih radnih tijela i radu načelnika za proteklu godinu.
U srijedu 29.januara 2003. godine održaće se trideseta sjednica Općinskog vijaća Novo Sarajevo
Registracija birača je stalan proces.Da bi birači ostvarili svoje biračko pravo moraju biti registrovani u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Djeci bez oba roditelja sa prebivalištem ili boravištem na području Novog Sarajeva u školskoj 20022003. godini biće dodijeljen iznos 100,00 KM mjesečno.
Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na svojoj posljednjoj sjednici donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava iz granta za edukaciju omladine u iznosu od 20.000 KM.
Zakonom propisana akcija cijepljenje pasa protiv bjesnila za 2003. godinu je počela