Glavni općinski urbanističko-građevinski inspektor Općine Novo Sarajevo naložio je svim vlasnicima stambenih objekata i njihovim upraviteljima da u narednih sedam dana, počev od 17. 02. 2003. godine, obiđu objekte i utvrde da li postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, posebno od ledenica.
Delegacija Općinskog vijeća Novo Sarajevo koju će predvoditi Ibro Čomić, predsjedavajući Vijeća, posjetiće u petak 14. 02. 2003. godine u 13 sati, OŠ Kovačići na Grbavici. U utorak 18.02.2003. godine, u isto vrijeme, posjetiće se OŠ"Hrasno".
Općina Novo Sarajevo raspisala je konkurs za izradu glavnih projekata za sanaciju asfaltnih površina ulica: Velešići, Isaka Samokovlije, Posavska i dijelove Humske ulice.
Javna rasvjeta na području općine Novo Sarajevo dovedena je u stanje koje u mnogome zadovoljava potrebe građana.
U prvom kvartalu ove godine završiće se radovi na rekonstrukciji Triglavske ulice sa izgradnjom kanalizacione mreže. Investor radova je Općina Novo Sarajevo.
U srijedu 29.01.2003. godine održana je trideseta sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo na kojoj su usvojeni izvještaji o radu Vijeća i njegovih radnih tijela i radu načelnika za proteklu godinu.
U srijedu 29.januara 2003. godine održaće se trideseta sjednica Općinskog vijaća Novo Sarajevo
Registracija birača je stalan proces.Da bi birači ostvarili svoje biračko pravo moraju biti registrovani u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Djeci bez oba roditelja sa prebivalištem ili boravištem na području Novog Sarajeva u školskoj 20022003. godini biće dodijeljen iznos 100,00 KM mjesečno.