Korisnicima prava na dodatak na djecu sa područja Općine Novo Sarajevo

Postavljena javna rasvjeta na novoizgrađenom parkingu kod Strojorada

Prezentacija Idejnog projekta uređenja parka sa rekonstrukcijom saobraćajnice u ulici Grbavička od broja 18-36 - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Konsultacije sa građanima i predstavnicima mjesne zajednice „Grbavica I“

Od KJKP „Vodovod i kanalizacija“ zatraženo da pristupi ispitivanju stanja kanalizacione mreže i izvrši sanaciju eventualnih kvarova

Naredne sedmice sadnja novih sadnica stabala

Uzrok pojave klizišta konstantno isticanje vode iz cjevovoda pitke vode kojim upravlja KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo 

Sanacija ulice Emerika Bluma - 1.0 od 5 na osnovu 1 glas

U toku radovi na asfaltiranju ulice, nakon izvršene rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže

Predviđeno priključenje oko 50 objekata na uličnu kanalizacionu mrežu i izmještanje gasnih instalacija

Na inicijativu Općine Novo Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja KS ukinulo svoje ranije izdato rješenje