Prigodnim kulturno-umjetničkim programom svečano obilježena godišnjica ove gimnazije

Cilj radionica je uvođenje upravljanja rizicima u skladu sa zahtjevima standarda 9001: 2015 u Općini Novo Sarajevo

Besplatne đačke užine za učenike slabijeg materijalnog stanja - 1.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općina Novo Sarajevo za učenike iz osam novosarajevskih škola i Centra „Vladimir Nazor“ osigurala đačke užine

Održano Općinsko takmičenje iz informatike - 1.0 od 5 na osnovu 1 glas

Prvo mjesto osvojila ekipa OŠ ''Čengić Vila I'' koju su predstavljali učenici Galijašević Irma, Kurtović Esma i Imamović Haris.

Općina Novo Sarajevo finansira troškove prevoza učenika sa smetnjama u kretanju - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Direktori jedanaest javnih obrazovnih ustanova potpisali Sporazume sa općinskim načelnikom Nedžadom Koldžom

Potpisan Ugovor o prenosu prava suvlasništva na zemljištu između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo

Potpisan Aneks Sporazuma o sufinansiranju  izgradnje objekta osnovne škole koji se odnosi na II fazu radova

Prigodnim programom i polaganjem cvijeća na spomen – obilježja obilježen ovaj značajni historijski datum za općinu Novo Sarajevo

U periodu od 19. do 21. marta vršit će se anketiranje koje se odnosi na mjerenje zadovoljstva građana pruženim uslugama i završenim projektima u 2017. godini