Budžet
2. Odluka o izvršavanju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Odluka u pdf formatu

1. Budžet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Budzet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu u pdf formatu

Odluka o privremenom financiranju Januar-Mart 2017

Odluka o privremenom financiranju Januar-Mart 2017 u pdf formatu

Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta za 2017

Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta u pdf formatu

Nacrt Budžeta 2017

Nacrt budžeta 2017 u pdf formatu

Budžet za građane 2016. godine
Dokument okvirnog budžeta 2017-2019
02.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu
03. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu
1. Budžet Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu
2. Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godine
05. Zaključak o Javnoj raspravi za Nacrt Budžeta 2016. godine i Nacrt Budžeta.
Dokument okvirnog budžeta 2016-2018
02. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

02. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

01. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu,

01. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu,

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Izvještaj

o izvršenju budžeta općine novo sarajevo
za period 01.01.2012-31.12.2012.godine

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2010 - Odluka o izvršenju

Odluka o izvršavanju budžeta općine Novo Sarajevo za 2010. godinu