Budžet
Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta za 2017

Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta u pdf formatu

Nacrt Budžeta 2017

Nacrt budžeta 2017 u pdf formatu

Budžet za građane 2016. godine
Dokument okvirnog budžeta 2017-2019
02.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu
03. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu
1. Budžet Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu
2. Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godine
05. Zaključak o Javnoj raspravi za Nacrt Budžeta 2016. godine i Nacrt Budžeta.
Dokument okvirnog budžeta 2016-2018
02. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

02. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

01. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu,

01. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu,

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Izvještaj

o izvršenju budžeta općine novo sarajevo
za period 01.01.2012-31.12.2012.godine

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2010 - Odluka o izvršenju

Odluka o izvršavanju budžeta općine Novo Sarajevo za 2010. godinu

Izvještaj

o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2013. - 31.12.2013. godine

Odluka

o izmjenama i dopunama budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2010. godinu

Budžet općine Novo Sarajevo za 2010. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu

Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu - Nacrt Budžeta

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu,
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu,

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu

Općine Nove Sarajevo za 2004.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu

 Budžet Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006 godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu 

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2011. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2011. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2012. godinu

Općine Novo Sarajevo za 2012.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu - Nacrt Budžeta

Zaključak uz nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu, sa Zaključkom

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo
za 2013. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu - Odluka o izvršavanju

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2013 - Odluka o izvršavanju

o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu

NACRT BUDŽETA

Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2008 godinu - Informacija o dokumentu okvirnog budžeta DOB 2008-2010.godine