Budžet
Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
Dokument okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo za period 2019. – 2021. godina
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

 Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Dokument okvirnog budžeta za period 2018-2020 godina

Dokument okvirnog budžeta

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Budžet za građane 2017. godine
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01-31.12.2016

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01-31.12.2016 u pdf formatu

2. Odluka o izvršavanju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Odluka u pdf formatu

1. Budžet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Budzet Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu u pdf formatu

Odluka o privremenom financiranju Januar-Mart 2017

Odluka o privremenom financiranju Januar-Mart 2017 u pdf formatu

Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta za 2017

Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta u pdf formatu

Nacrt Budžeta 2017

Nacrt budžeta 2017 u pdf formatu

Budžet za građane 2016. godine
Dokument okvirnog budžeta 2017-2019
02.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu
03. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu