Budžet
05. Zaključak o Javnoj raspravi za Nacrt Budžeta 2016. godine i Nacrt Budžeta.
Dokument okvirnog budžeta 2016-2018
02. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

02. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

01. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu,

01. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu,

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Izvještaj

o izvršenju budžeta općine novo sarajevo
za period 01.01.2012-31.12.2012.godine

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2010 - Odluka o izvršenju

Odluka o izvršavanju budžeta općine Novo Sarajevo za 2010. godinu

Izvještaj

o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2013. - 31.12.2013. godine

Odluka

o izmjenama i dopunama budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2010. godinu

Budžet općine Novo Sarajevo za 2010. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu

Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu - Nacrt Budžeta

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu,
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu,

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu

Općine Nove Sarajevo za 2004.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu

 Budžet Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006 godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu 

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2011. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2011. godinu

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2012. godinu

Općine Novo Sarajevo za 2012.godinu