RJEŠENJE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu   www.ejn.gov.ba