NABAVKA

Rješenje o obustavi postupka

Rješenje po žalbi

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba

Obavjest o obustavi u pdf formatu

Rješenje po žalbi u pdf formatu