RJEŠENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba  

Rješenje o poništenju postupka jabne nabavke u pdf formatu