RJEŠENJE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba   

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pdf formatu