RJEŠENJE O IZBORU

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba

Rjeđenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pdf formatu