Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Tenderska dokumentacija u pdf formatu