RJEŠENJE O IZBORU

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Tenderska dokumentacija u pdf formatu  

Rješenje o izboru u pdf formatu