NABAVKA

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba 

Rješenje o poništenju postupka nabavke u pdf formatu