NABAVKA

 Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba 

 

 Rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača:          Lot 1-Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta
                                                                                          Lot 2-Nabavka mobilijara za javne površine
                                                                                          Lot 3-Nabavka i psotavljanje mobilijara za parkiranje bicikala