RJEŠENJE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija se preuzimaju na portalu www.ejn.gov.ba 

Rješenje o izboru u pdf formatu