01. Odluka o izboru trećeg zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 Odluka u pdf formatu