01. Odluka o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Odluka u pdf formatu