01. Zaključak o davanju saglasnosti općinskom načelniku da poduzme aktivnosti na realizaciji poslovne saradnje sa Kantonom Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja

Zaključak u pdf formatu