02.Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Odluka u pdf formatu