02. Odluka o pristupanju izrade Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo

Odluka u pdf formatu