02. Zaključak o upućivanju nacrta Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2017. godinu na Javnu raspravu

Zaključak u pdf formatu