03. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo

Odluka u pdf formatu