04. Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti Predsjednika Skupštine JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Odluka u pdf formatu