04. Odluka o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom za period 2016.-20121. godine

Odluka u pdf formatu