06. Zaključak o javnoj raspravi – Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

 Zaključak u pdf formatu