07. Odluka o pristupanju izradi Gender plana Općine Novo Sarajevo za period 2017.-2021. godine.

Odluka u pdf formatu