08. Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu

Odluka u pdf formatu